• IPH helpline number

    HelpLine: +91-22-25385447

    "Emotional First Aid" helpline.

Description:
कोविडच्या दोन वर्षात आपण अस्थिरता आणि बदल हा जीवनाचा भाग आहे हे अगदी ठळकपणे अनुभवलं . मुलांनाही ह्या बदलाशी जुळवून घेतलं , नव्या सवयी आत्मसात केल्या .
Dates:
20th & 21th April 2023
Time:
10am to 5pm
Age:
13 to 16 Years
Facilitators:
ह्या कार्यशाळेसाठी मार्गदर्शन करतील माणसपोचारतज्ञ आणि REBT तज्ञ
डॉ. सुवर्णा बोबडे ,
डॉ. वसुधा गोखले ,
डॉ. शिल्पा जोशी
Contact for registration:
Pradnya : 8080 3597 94
Note:
Lunch,Tea/Coffee will be provided